BLOG

Prowadzę działalność gospodarczą – czy przysługuje mi zasiłek opiekuńczy w ramach tarczy antykryzysowej 2020?

Kilka dni temu rząd ogłosił plany kolejnej pomocy dla przedsiębiorców w związku z drugą falą koronawirusa w Polsce.

Jedną z opcji jest zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy są zmuszeni zrezygnować z wykonywania obowiązków zawodowych na czas trwania nauki zdalnej w klasach I – III szkół podstawowych.

Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko kontynuujące naukę zdalnie?

I tak, i nie.

Zarówno zasiłek chorobowy, jak i opiekuńczy przysługuje osobie, która:

  • regularnie i w terminie opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzonej działalności
  • wykaże, że w tym czasie żaden z innych opiekunów, np. drugi rodzic czy dziadkowie nie mogli zapewnić opieki dziecku
  • zaprzestanie na czas opieki nad dzieckiem prowadzenia działalności gospodarczej – wysyłanie korespondencji mailowe, wystawianie faktur w tym czasie uznawane jest przez ZUS jako aktywność zawodową.

Problem w tym, że ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dzięki któremu nabywamy prawo również do zasiłku opiekuńczego, jest nieobowiązkowe.

Co za tym idzie, jeśli przedsiębiorca zrezygnował z opłacania tej składki – nie ma prawa do zasiłku.

W przypadku tak zwanego dużego zusu jest to koszt w 2020 roku 76,84 zł co miesiąc, czyli w skali roku na samej składce chorobowej oszczędzamy 922,08 zł

Dla wielu osób jest to kwota znacząca, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej.

Dodatkowo przedsiębiorca korzystający z ulgi na start, w czasie której opłacane jest tylko ubezpieczenie zdrowotne, nie płaci składek społecznych, w tym ubezpieczenia chorobowego.

Jednak jest to ubezpieczenie dobrowolnym i każdy może do niego przystąpić w dowolnym momencie. Tylko że w nieprzewidzianych sytuacjach takich jak nauka zdalna najmłodszych klas to zgłoszenie nie ma sensu, ponieważ nie działa wstecz.

Możliwość komentowania Prowadzę działalność gospodarczą – czy przysługuje mi zasiłek opiekuńczy w ramach tarczy antykryzysowej 2020? została wyłączona